Posts Tagged ‘KNF’

KNF kontra JPM: pierwsze starcie czyli Pawlak na białym koniu

18 grudnia 2008

na białym koniuKomisja nadzoru finansowego kilka dni przed wygasaniem grudniowej serii opcji na GPW (19.12) opublikowała ostrzeżenie, że jeden podmiot ma na tym rynku sumaryczną pozycję krótką objętości… (more…)

Reklamy